Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Make Us Strong Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą w Plewiskach ( 62-064) przy Grunwaldzkiej 462, NIP 7792518092, działający na podstawie wpisu do KRS 0000897077. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@makeusstrong.eu
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Michał Włocławski., pod adresem e-mail: m.wlockawski@makeusstrong.eu
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji usługi marketingowych pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
 • realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym, zrealizowania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie złożonej reklamacji, zwrot towaru, itp. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym dla dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, analizowania danych. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
 • wykonującym usługi na rzecz Administratora prawnicze, księgowe, kurierskie, operatorów płatności;
 • zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny internetowej
 • innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Make Us Strong w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. W zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu".
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.